Nezaradené

Ako možno zadefinovať termokamery?

Termokamery môžete objaviť aj pod pojmom termovízia, infračervená kamera a rovnako aj pod pojmom kamera na princípe termo zobrazenia. Termokamery predstavujú druh zariadenia, ktorý sa využíva na vytváranie obrazu za pomoci jedinečného infračerveného žiarenia.

Kamery na princípe termo zobrazenia fungujú skoro identicky s tými obyčajnými kamerami, s ktorými ste sa zaručene za svoj život stretli minimálne raz. Rozdiel medzi týmito kamerami je v tom, že obyčajné kamery formujú obraz za pomoci viditeľného spektra farieb. Vlnová dĺžka viditeľného svetla sa zadáva v špecifických hodnotách. Tieto hodnoty sú rozdielne pre infračervené žiarenie. Jav zobrazovania obrazu na základe infračerveného žiarenia môžeme označiť pojmom termografia.

Medzi tie najkvalitnejšie termokamery patria jedinečné termovízie Pard. Táto spoločnosť, ktorá dané termovízie vyrába patrí k najinovatívnejším výrobcom termovízií a nočných videní. Tieto kamery sú špecifické pre svoju kompaktnosť, vysoký výkon a mimoriadnu kvalitu zobrazenia bez kalibrácie.

Kvalitná Pulsar Axion patrí rovnako k jedným z najprestížnejších termokamier. Ponúka množstvo tých najrôznejších funkcií a rovnako prináša aj vysokú kvalitu obrazu bez šumu. Na výber máte z ôsmych variant zobrazenia.

Termovízia po lopate

Termokamery fungujú na približne takom istom princípe ako nočné videnie. Rozdiel je v tom, že objektív zbiera informácie namiesto takzvaného zbytkového svetla infračervené žiarenie. Vďaka tomuto javu je termovízia schopná zobrazovať teplotné rozdiely živých, ale i neživých objektov, akými sú: ľudia, zvieratá, predmetov. Tieto teplotné rozdiely je možné vidieť vďaka rozdielnemu množstvu vysielaného infračerveného žiarenia objektov.

Využitie termovízie:

  • Kontrola a inšpekcia budov či objektov
  • Medicinálna termografia
  • Kontrola kvality vo výrobných firmách
  • Dohľadávanie zvery ( poľovníctvo )

Okrem týchto funkcií termovízie ponúkajú omnoho širšie zastúpenie využitia, ako len tie, ktoré boli uvedené.

Komentáre