Cestovanie

Ako sa konečne naučiť cudzí jazyk

Ovládať dnes cudzí jazyk je absolútna nevyhnutnosť. Dokonca už nestačí vedieť plynule jeden jazyk, ale vyžadujú sa čoraz častejšie dva a viac jazykov. Samozrejme, záleží na profesii, ale minimálne angličtina by mala byť samozrejmosťou. Bez tej sa v dnešnom veľmi konkurenčnom svete ťažko prebíja. No ako sa naučiť cudzí jazyk poriadne?

Jazykové pobyty

Na školách sú jazyky vyučované nezáživnou a málo praktickou formou. Nie je preto nič lepšie, ako vycestovať do zahraničia a naučiť sa cudzí jazyk priamo v danej krajine. Veľa možností sa naskytá najmä pre študentov stredných a vysokých škôl. Úspešné jazykové pobyty pre mládež ponúkajú študentom fantastickú príležitosť zlepšiť si svoje jazykové schopnosti, vycestovať do cudzej krajiny a byť niekoľko týždňov v obklopení native speakerov. Letné jazykové pobyty sa líšia od klasického semestrálneho alebo celoročného štúdia v zahraničí. Ide o aktívne vyučovanie jazyka najmä zážitkovou formou, mnohé agentúry ponúkajú ubytovanie v hosťovských rodinách, čo je jedinečná príležitosť precvičovať daný jazyk neustále a veľmi intenzívne. Počas jazykových pobyhov sa organizujú mnohé zábavné programy a výlety, účastník spozná mnoho ľudí, a keďže sa pracuje najmä v multikulturálnych skupinkách, študent si môže zároveň vycibriť svoje ucho na rozoznávanie viacerých akcentov.

Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí je tiež skvelou príležitosťou nabrať dostatočné skúsenosti a zlepšiť sa v cudzom jazyku o niekoľko úrovní vyššie. Špičkové štúdium v USA ponúka študentovi pravý americký život na jeden celý školský rok. Študent býva v hosťovskej rodine, chodí do miestnej školy, zúčastňuje sa výučby, navštevuje krúžky, športové podujatia, charitatívne akcie a postupne sa úplne začlení do tamojšieho života. Štúdium v USA síce nie je lacná záležitosť, ale takmer všetky americké školy ponúkajú talentovaných žiakom štipendiá. Najčastejšie sa jedná o športové štipendium alebo štipendium pre špeciálne nadaných študentov, ktorí sa podieľajú na nejakej forme výskumu či vedy. Okrem zlepšenia angličtiny získa študent nadhľad, skúsenosti z americkej formy výučby, rozšíri si obzory a začne vníma svet úplne inak. Je to veľká skúsenosť, ktorá potom otvára dvere do budúcnosti.

Komentáre