Nezaradené

Kresťanstvo ako ho ešte nepoznáte

Áno, mnoho z vás si pod pojmom kresťanstvo predstaví každodenné chodenie do kostola, či striktné dodržiavanie pôstu alebo veľmi konzervatívne názory a odsudzovanie ostatných. Áno, tieto veci sa dejú, no nie sú pravým odzrkadlením kresťanstva. Samozrejme, že ako každé náboženstvo, tak aj kresťanstvo má svoje zvyky a tradície, ktoré sú dodržiavané cirkvou, ako spoločenstvom ľudí, ktorí sa radia k tomuto náboženstvu.

Kresťanstvo je však niečím viac ako len samotným náboženstvom. V podstate by sa malo jednať o životný štýl, ktorým by mali kresťania žiť. To znamená milovať svojich blížnych a ku každému z nich pristupovať s láskou. Odpúšťať druhým, nasýtiť hladného, zaodieť nahého, potešiť smutného.

Raz jeden speaker vyjadril ľútosť nad tým, ako kresťania prezentujú svoju vieru verejnosti. Spomína, že kresťania vôbec nepochopili svojej úlohe.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak chcete lepšie vnímať a viac pochopiť kresťanstvu nie ako náboženstvu alebo ako vzťahu, či životnému štýlu, tak vám odporúčame siahnuť po kresťanskej literatúre. Tá sa nezameriava len na popisovanie histórie kresťanstva, ale rovnako sa snaží čitateľov priviesť na tú správnu životnú cestu, ktorá prináša odpustenie a bezodnú radosť.

Takúto kresťanskú literatúru nájdete v kresťanských kníhkupectvách, ale rovnako aj v každom inom kníhkupectve. Na internetových stránkach je taktiež možné vyhľadať a zakúpiť si kresťanskú literatúru.

Čítanie takejto literatúry nemusí hneď znamenať, že samých seba radíte ku kresťanstvu.  Knihy s kresťanskou literatúrou sú skvelé aj ako motivačná literatúra, ktorá vám dodá dostatočnú sebadôveru na každý jeden deň.

Kresťanstvo nepredstavuje dodržiavanie striktných pravidiel, ktoré sa zdajú nesplyniteľné. Kresťanstvo je o vzťahu. Vzťahu k Bohu, k samému sebe a rovnako aj k ľuďom naokolo.

Komentáre