Zdravie a krása

Nie sú váhy ako váhy

Mnohým ľuďom pri slove váha akýmsi záhadným spôsobom stúpa tlak a príde im nevoľno. Vedci zatiaľ nevyskúmali, aký patomechanizmus je za týmito náhlymi zhoršeniami zdravotného stavu, avšak prišli nato, že takýto efekt vyvoláva iba jediný typ váh, a to váhy osobné. Mimo týchto nebezpečných zariadení však máme aj iné, nemenej významné váhy. Poďme si ich teda bližšie predstaviť.

Aké typy váh sú na trhu?

Gastro váhy, inak známe aj ako kuchynské váhy, sú najjednoduchšie typy váh. Zobrazujú iba hmotnosť váženého tovaru. Cieľovými zariadeniami pre tieto váhy sú rodinné kuchyne, stravovacie zariadenia ako reštaurácie či jedálne, trhy či malé obchody, kde nie je potrebné zobrazenie ceny tovaru.

Obchodné váhy – ako už z názvu plynie, sú to váhy využívané predovšetkým v obchodoch, pretože umožňujú výpočet celkovej ceny predávaného výrobku. Staršie obchodné váhy pracovali na princípe zadávania jednotkovej ceny tovaru. Modernejšie váhy už pracujú s digitálnou pamäťou a používame ich dennodenne v každom väčšom supermarkete.

Ak tieto váhy priamo tlačia aj etikety, potom ich nazývame etiketovacie váhy. Najčastejšie sa používajú pri samoobslužnom predaji ovocia a zeleniny.

Plošinové váhy sú veľké váhy, ktoré slúžia na odváženie predmetov s hmotnosťou v rozmedzí 500 kg až 5 ton. Využívajú sa v priemysle či potravinárstve.

Mostíkové váhy sa tiež označujú ako váhy na príjem tovaru. Rozpätie ich váživosti je 30-300 kg a používajú sa najmä v obchodoch, skladoch, reštauráciách.

Paletové váhy umožňujú váženie tovaru, ktorý je uložený na euro paletách. Váha má tvar podkovy a uľahčuje manipuláciu s tovarom. Tieto váhy sú súčasťou každého skladu.

Všetky váhy musia prejsť profesionálnou kalibráciou a opakovanými kontrolami. Špičkové váhy Kern sú zárukou poctivej nemeckej kvality. Okrem už spomínaných váh sú dostupné aj laboratórne, počítacie, analytické, žeriavové, závesné, zdravotnícke a iné váhy.

Komentáre