Outdoor

Poľovačka kedysi a dnes

Poľovníctvo je od nepamäti súčasťou ľudskej činnosti. Už v dobách praveku ľudia lovili mamuty a iné zvery nato, aby si zabezpečili základnú ľudskú potrebu – obživu. Postupne ako sa ľudstvo pretváralo a prechádzalo z lovecko-zberačskej fázy života na poľnohospodársku, dochádzalo k postupnému útlmu lovu. Táto ľudská činnosť však zostávala po stáročia stále súčasťou životov ľudí, aj keď postupne sa táto činnosť stále viac a viac špecializovala.

Kým v stredoveku bolo umožnené takmer celému obyvateľstvu zúčastňovať sa loveckej činnosti, postupne v šestnástom storočí sa poľovníctvo začalo stávať výsadou vládnucej feudálnej triedy. Lov niektorých špecifických druhov zveri bol regulovaný, aby nedošlo k jeho úplnému vyhubeniu. Iné druhy zvierat boli od stredoveku vnímané ako prestížne, a preto malo právo na ich lov v rukách výhradne panstvo, ktoré sa tohto práva len veľmi nerado vzdávalo. V dnešnej dobe, ktorá ponúka rôzne technické vymoženosti, ako napríklad modernú termovíziu, sa poľovníctvo zásadne zmenilo.

Poľovníctvo v súčasnosti

V súčasnosti je lov zveri regulovaný mimoriadne prísnymi pravidlami. Vykonávať ho smú výlučne osoby s právoplatne vydaným poľovníckym preukazom, ktoré sú zapísané v poľovníckom združení. Lov zvierat má svoje pravidlá. Niektoré druhy zvierat sú zákonom chránené a nie je možné loviť ich celoročne. Iné druhy zvierat je možné loviť iba počas niektorých špeciálnych období v roku, aby nedošlo k výraznému zníženiu počtu ich populácií.

Moderná technika a poľovníctvo

Lov zvierat je možný tak cez deň, ako aj v noci. Podmienky na lov v noci sú vhodnejšie, pretože vtedy je v lese a jeho blízkom okolí minimalizovaný počet ľudí, a tak zvieratá vychádzajú zo svojich skrýš a húštin na voľne otvorené priestranstvá, kde majú poľovníci viac priestoru na ich lov. Poľovníkom pri nočnom love pomáha technika v podobe modernej termovízie či špičkového nočného videnia.

Táto technika uľahčuje prácu poľovníkov a robí z tejto ľudskej činnosti modernú aktivitu na úrovni 21. storočia.

 

Komentáre